آموزش نحوه قالب گیری دستگاه تزریق پلاستیک 1000

آموزش قالب گیری دستگاه تزریق پلاستیک 1000

  • در ساده ترين و در عین حال مرسوم ترین روش، قالب گیری دستگاه تزریق پلاستیک از دو نیمه تشکیل می شود که هر کدام از آنها مستقیما به
  • صفحات دستگاه تزریق پلاستیک بدین صورت نصب شده اند که .نیمه تزریق ثابت ونیمه پران متحرک،دو جزء اصلی هستند که مستقل از هم طراحی شده اند
  • و در هر قالبی وجود دارند.به این اجزاء نیمه نر و ماده (Core & Cavity) هم گفته می شود.
  • مراحل عملیاتی-سیکل قالبگیری دستگاه تزریق پلاستیک -به صورت شماتیک در شکل 1 نمایش داده می شود.
  • در ابتدا (مرحله 1،تزریق)مواد مذاب به داخل قالب بسته تزریق می شود.که این قالب برای جلوگیری از خروج مذاب از حفره قالب یا حفره قالبها با نیروی زیاد قسمت گیرنده(نیروهای گیرنده)بسته می شود.مذاب از قسمت نرم سازی،عموما حلزونی رفت و برگشت سری،به حفره قالب تزریق می شود.قسمت نرم سازی و قالب باید به صورت محکم به هم متصل می باشند تا ماده مذاب اتلاف نشود.مرحله اول
  • به علت اختلاف دمای زیاد بین قسمت نرم سازی و قالب اتصال این دو قسمت فقط به مقداری که لازم است حفظ می شود و این مدت تا زمانی است که مذاب توانایی جریان پیدا کردن دارد.پس از پر شدن حفره قالب،مذاب شروع به انجماد می کند.بنابراین حجم آن به مقدار کم وبیش مشخصی کم می شود.این انقباض حجمی با تزریق مذاب بیشتر جبران می شود.بنابراین فشار مذاب تا پایان انجماد باید حفظ شود
  • (مرحله2).مرحله دوم
  • از آنجا که در نرم سازی مقداری زمان صرف می شود،هیدور موتور شروع به کار کرده و ماردون دستگاه تزریق پلاستیک شروع به چرخش کرده و مواد تغذیه می شود(عملیات بارگیری دستگاه تزریق پلاستیک) ،
  • این مواد با مقدار مشخص به داخل سیلندر وارد و ذوب شده و به سر جلویی سیلندر دستگاه تزریق پلاستیک برده می شود.فضای لازم با عقب کشیدن ماردون به صورت هم محور،اغلب مقابل پشت،ایجاد می شود.
  • هنگامی که قطعه قالبگیری منجمد می شود،قسمت تزریق از قالب جدا می شود تا ماده داخل نازل هم به این شکل سرد نشود.قسمت گیرنده تا موقعیکه قطعه قالبگیری برای بیرون اندازی به اندازه کافی محکم نشده باشد(از نظر استحکام پایدار نشده باشد)بسته می ماند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x